Jak przeprowadzać termowizję?


Badania termowizyjne Poznań to działalność, która zajmuje się badaniem za pomocą specjalnej kamery termowizyjnej. Kamera ta rejestruje promieniowanie emitowane przez budynek i przedstawia je w cyfrowym obrazie. Technika umożliwia zlokalizowanie mostków termicznych oraz przedsięwzięcie prac związanych z doskonaleniem instalacji termicznej. Dzięki termowizji można sprawdzić jakość wykonanych robót, a także ocenić rozwiązania projektowe, których celem jest ograniczenie utraty ciepła i wyciągnąć z nich wnioski na przyszłość.
Termowizja jest wykonywana w zgodzie z europejską normą PN-EN 13187. Profesjonalna termowizja powinna uwzględnić kilka elementów. Powinna objąć przegląd dokumentacji technicznej budynku oraz analizę uwag i zastrzeżeń co do stanu termoizolacji. Specjalista podczas badania termograficznego wskazuje miejsca, w których utracone jest ciepło. Dokonuje się analizy wykonanych termogramów, dzięki czemu można wyciągnąć odpowiednie wnioski i sporządzić końcowy raport.
Aby badanie termowizyjne było skuteczne, powinno się przeprowadzić je w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Gdy wewnątrz i na zewnątrz budynku panują temperatury, których różnica wynosi minimum 15° C. Z tych powodów najlepszym okresem na wykonanie termowizji jest jesień i zima, gdy ludzie dogrzewają swoje domy. Na badanie najlepiej wybrać pochmurny dzień lub noc, by promienie słoneczne nie zakłóciły wskazań kamery.
Termowizyjne badanie budynku mieszkalnego jest przydatne, wtedy gdy wewnątrz pomieszczeń występuje zawilgocenie oraz pleśń. Wtedy bez większych problemów można dzięki termowizji wskazać miejsca, w których występuje wilgoć oraz zapobiegać powstaniu tych problemów w przyszłości. Dzięki termowizji jest możliwość wykrywania wad i niedrożności instalacji grzewczych. Stosowanie termowizji ujawnia także usterki przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej. Błędy w stolarce mogą doprowadzać do strat ciepła. Badanie termowizyjne powinno się stosować w sytuacjach, gdy podejrzewa się pomimo wzmożonego ogrzewania domu, dyskomfort cieplny lub podejrzenie nieszczelności drzwi i okien czy zbyt niską temperaturę ścian.

Więcej: https://termostop.pl/